mobile station

Chongqing Fangtong Animal Pharmaceutical Co.,Ltd.

1

Ruminant Pharmaceuticals
Business Dept.
Tel:86-23-46761200

Poultry Pharmaceuticals

Business Dept.

Overseas Business Dept.
Tel:86-28-87768389
E-malil:fujin2002@126.com

Swine Pharmaceuticals
Business Dept.
Tel:86-23-46750751

Special Animal Pharmaceuticals
Busines Dept.

Địa chỉ nhà

Trùng Khánh : No.80 East Part ofChangzhou Road, Rongchang,Chongqing, China

Đô Văn phòng : No.20-8 Tietong Mansion, No.184 Taisheng Road South, Chengdu,China

Điện thoại

 86 23 46761200 (Trùng Khánh)

86 28 87768389 (Thành Đô Office)

86 23 46750751 (Domestic Market)

giờ

Thứ hai thứ Sáu

9:00-18:00

MUỐN LÀM VIỆC VỚI CHÚNG TÔI KHÔNG?

WhatsApp Online Chat !