නියෝජිතයෙක් බවයි

  • c3bf7fd9-27aa-4856-b822-0e89e9b69972

චොන් Fangtong
සත්ව ඖෂධ

චොන් Fangtong සත්ව ඖෂධ සමාගම, සීමාසහිත 1990 දශකයේ මුල් භාගයේදී ව්යාපාර affiliating පශු විද්යාල විය කිරීම සඳහා භාවිතා, දැන් චීනයේ විශාලතම පශු එන්නත් විසඳුමක් නිෂ්පාදක, අමතරව, එය එන්නත් සඳහා කුඩු, මුඛ විසඳුමක්, ටැබ්ලට්, bolus, ජලය නිෂ්පාදනය වේ ද්රාව්ය කුඩු, විෂබීජ නාශක, සහ acaricide, නිෂ්පාදන ආලේප පශු සායනික ප්රායෝගිකව අවශ්ය නිමි මාත්රාව ආකෘති කට ආසන්න සියලු ආවරණය කරයි.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න හෝ පත් වෙන්කර
වැඩිදුර ඉගෙන ගන්න
WhatsApp Online Chat !