ਸਥਿਰਤਾ ਸਟੱਡੀ -pic

ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਡਰੱਗ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੱਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਸਥਿਰਤਾ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਮੁਕੰਮਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਪੈਰਾਮੀਟਰ, ਢੰਗ ਨੂੰ ਹਰ ਉਤਪਾਦ ਫ਼ਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ.

ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਥਿਰਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ. 

ਜਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਸਥਿਰਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ 30 ± 20C / 75 ± 5% RH ਅਤੇ 40 ± 20 C / 75 ± 5% RH 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਥਿਰਤਾ ਕਮਰੇ ਹਨ.

ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਥਿਰਤਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਸਥਿਰਤਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਟੋਰੇਜ਼ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਧਾਰਨ ਨਮੂਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਨਮੀ ਨੂੰ ਰੁਟੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ.

ਸਥਿਰਤਾ ਸਟੱਡੀ -pic2
This website is temporarily under renovation.Some parts of the website may not function property for the moment. We apologize for any inconvenience caused.
WhatsApp Online Chat !