Chongqing Fangtong Animal Pharmaceutical Co.,Ltd.

1

Ruminant Pharmaceuticals
Business Dept.
Tel:86-23-XXXXXX
E-malil:XXXXXXXXX

Poultry Pharmaceuticals
Business Dept.
Tel:86-23-XXXXXX
E-malil:XXXXXXXXX

Overseas Business Dept.
Tel:86-28-87768389
E-malil:fujing2002@126.com

Swine Pharmaceuticals
Business Dept.
Tel:86-23-XXXXXX
E-malil:XXXXXXXXX

Special Animal Pharmaceuticals
Busines Dept.
Tel:86-23-XXXXXX
E-malil:XXXXXXXXX

ਪਤਾ

Chongqing : No.80 East Part ofChangzhou Road, Rongchang,Chongqing, China

Chengdu ਦਫਤਰ : No.20-8 Tietong Mansion, No.184 Taisheng Road South, Chengdu,China

ਈ - ਮੇਲ

ਫੋਨ

 86 23 46761200 (Chongqing)

86 28 87768389 (ਆਇਯਿਯਾਨ ਦਫਤਰ)

86 23 46750751 (ਘਰੇਲੂ ਮਾਰਕੀਟ)

ਘੰਟੇ

ਸੋਮਵਾਰ - ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ

6:00 ਵਜੇ ਤੱਕ 9:00 ਵਜੇ

ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ?

WhatsApp Online Chat !