mobile station
מחקר יציבות -pic

פתחנו תוכנה שנכתבה נחישות ויציבות הכוללת אלמנטים כגון תיאור מלא של התרופה למדה. פרמטרי בדיקה מלאים, שיטות המתארות את כל הבדיקות לפי המפרט של כל ניסוח מוצר.

מחקרי יציבות זמן מואצים אמיתיים מבוצעים בתוך החברה שלנו. 

יש לנו תאי יציבות מואצת מספיק שבו מחקרי יציבות מואצות נערכים 30 ± 20C / 75 ± 5% לחות יחסית ו 40 ± 20 C / 75 ± 5% לחות יחסית.

מחקרים יציבים בזמן אמת מתנהלים תאי יציבות בזמן אמת היכן מצב אחסון מוגדר על פי הצורך של שווקים ממוקדים.

החדר מדגם שמירה נשמר היטב. טמפרטורה ולחות נבדקות באופן שיגרתי וקליטה.

יציבות Study -pic2
WhatsApp Online Chat !